Künye

Sahibi

Sosyal Akıl Derneği

Genel Yayın Yönetmeni

Sezai ÇAKIR

Sorumlu Yazı işleri Müdürü

Mesut DÜNDAR

EditörlerGörsel Tasarım

Tebilişim

Tel: 212 909 19 15

E-posta: info@sosyalakil.org.tr
Reklam:  info@sosyalakil.org.tr